Chào mừng bạn đến với website của công ty...
Chủ nhật, 26/05/2019
Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn XLNT   01212434444


Bán Hàng HN  (04)39937766


Bán Hàng HCM (08)36017025


Tư vấn S. Phẩm  09199 55551

DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ Đối tượng phải thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm tất cả doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 1. Đối tượng thực hiện - Đối tượng phải thực hiện báo cáo giám sát môi trường định
DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
GÓI DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Đối tượng phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường là nhóm đối tượng không thuộc quy định tại phụ lục II và IV nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP, bao gồm hầu hết các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô