Chào mừng bạn đến với website của công ty...
Thứ năm, 30/05/2024
Đăng ký or  Đăng nhập
 
Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn XLNT   0792434444


Bán Hàng HN  08 399 55551


Bán Hàng HCM (08)36017025


Tư vấn S. Phẩm  09199 55551

Chế Phẩm Vi Sinh Khử NH4, NH3, NO2, NO3 Trong Hệ Thống Nước Thải (giảm 85% - 90% Nitơ Tổng)

Giá :  110.000 VNĐ
Giá thị trường: 125.000 VNĐ

CHẾ PHẨM SINH HỌC

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIO-EM_N1

GIẢM CÁC CHỈ TIÊU: NH4, NH3, NO2, NO3


THÀNH PHẦN & TÁC DỤNG

BIO-EM_N1 là vi sinh vật khử nitơ được chọn lọc riêng biệt để đẩy mạnh, thiết lập và duy trì quá trình nitrat hoá trong các nguồn nước thải  tương xứng. BIO-EM_ N1 bao gồm vi khuẩn Nitrosomonas spp và Nitrobacter spp. Vi khuẩn Nitrosomonas spp chuyển hoá ammonia thành nitrite và Nitrobacter spp chuyển hoá nitrite thành nitrate. Các vi khuẩn chuyên biệt này đòi hỏi phải có các điều kiện cụ thể để đạt được quá trình nitrat hoá ổn định. Các điều kiện này như sau:

- Nhiệt độ

- 45 - 104 F (15- 38 0C)

- Oxy hoà tan

- 4.5/mg O2/mg/H

- pH

- 7 - 8

Các vi khuẩn chọn lọc trong BIO-EM_ N1 là vi khuẩn tự dưỡng “có thể sử dụng carbon dioxide làm nguồn carbon duy nhất”, và chúng phát triển tương đối chậm. Để phát triển tốt, chúng cần những điều kiện thích hợp, và thời gian phân bào tiêu biểu là từ 16 đến 24 giờ.  Khả năng xử lý và tốc độ phát triển của chúng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường cần thiết cho quá trình nitrat hoá. Chúng cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi hàm lượng oxy,  đòi hỏi điều kiện sục khí tương đối cao để đạt được tốc độ phát triển cao nhất. 


Các chủng vi sinh trong BIO-EM_ N1 được sử dụng trong tất cả các hệ thống được thiết kế cho quá trình nitrat hóa. Chúng nên được cho vào theo chỉ dẫn của nhà cung cấp và ưu tiên nên cho vào khu vực nước có nhiệt độ thấp. Tất cả những điều kiện cần thiết cho vi khuẩn nên được duy trì theo hướng dẫn để đạt được quá trình nitrat hoá ổn định. 


CÁCH SỬ DỤNG

Liều lượng sử dụng có thể khác nhau tuỳ theo hệ thống thiết kế, chỉ tiêu ô nhiễm có trong nước thải, tải lượng nạp và thời gian lưu. Tham khảo mẫu nước đại diện của bạn để ứng dụng thích hợp.

Dùng cho 2 bể Anoxic và Aroten ( bể Thiếu khí và Hiếu Khí )

Hàm lượng xử lý dựa vào thể tích bể, lưu lượng hằng ngày, thành phần chất ô nhiễm, điều kiện của hệ thống và thời gian lưu thích hợp. Nên được bổ sung ngay đầu vào hệ thống sinh học.  

Định kỳ bổ sung tháng đầu 7 ngày/lần và tháng thứ 2 bổ sung 10 ngày/ lần. đến khi chỉ tiêu giảm hẳn bổ sung kéo dài thời gian tùy theo hệ thống.

Khử mùi, BIO-EM_ N1 bao gồm các vi sinh chuyên biệt để thực hiện quá trình nitrat hoá và vi khuẩn hoạt tính làm giảm hàm lượng ammonia.


BẢO QUẢN

   Để nơi khô ráo, thoáng mát trong 2 năm.

      Sản xuất theo: TCVN: 7304-1 : 2003


CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIO-EM_N1 (Viên Sủi Khử Nitơ trong Hệ Thống Xử Lý Nước Thải ))

CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIO-EM_N1...

Giá :  95.000 VNĐ
Giá thị trường: 125.000 VNĐ