Chào mừng bạn đến với website của công ty...
Thứ năm, 30/05/2024
Đăng ký or  Đăng nhập
Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn XLNT   0792434444


Bán Hàng HN  08 399 55551


Bán Hàng HCM (08)36017025


Tư vấn S. Phẩm  09199 55551

DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Đối tượng phải thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm tất cả doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

1. Đối tượng thực hiện

- Đối tượng phải thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm tất cả doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

- Nội dung chương trình giám sát môi trường được căn cứ theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường để xác định vị trí, số mẫu cần đo đạc giám sát hoặc được sẽ được chúng tôi tư vấn theo thực tế.

- Thực hiện trong giai đoạn xây dựng dự án và giai đoạn vận hành dự án

- Tần suất giám sát: giám sát chất thải 3 tháng/lần, giám sát môi trường xung quanh 6 tháng/lần

Thời gian hoàn thành trung bình là 15 - 20 ngày tùy dự án (bao gồm công việc lấy mẫu phân tích và viết báo cáo nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền)

2. Công việc thực hiện

1   Tổng hợp thông tin dự án, nhu cầu từ chủ đầu tư.
2 Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh dự án
3 Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án : khí thải, nước thải, chất thải rắn, ồn,…
4 Quan trắc hiện trạng môi trường: môi trường không khí, nước thải, nước mặt, nước ngầm, đất.
5 Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm
6 Đề ra biện pháp giảm thiểu ổ nhiễm, phương án xử lý thải, phương án quản lý môi trường và dự phòng sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành.
7 Soạn thảo hồ sơ, báo cáo trình nộp cơ quan chức năng có thẩm quyền
8 Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền

(Cơ quan chức năng có thẩm quyền : Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các Bộ khác; hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc huyện hoặc xã; hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường; hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường; hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu kinh tế)

3. Hồ sơ

Giấy tờ pháp lý Bản vẽ

- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh

- Giấy phép sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy có giá trị pháp lý tương đương

- Văn bản chấp nhận đấu nối nước thải (nếu có)

- Số liệu về hiện trạng hoạt động sản xuất, tính chất, quy mô

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải (rác thải, chất thải nguy hại, công nghiệp)

- Hóa đơn điện, nước

- Báo cáo giám sát môi trường gần nhất (nếu có)

- Các văn bản môi trường đã có hoặc biên bản kiểm tra của Sở hoặc Phòng TNMT

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể                                   

- Bản vẽ phân khu chức năng

- Bản vẽ thoát nước mưa

- Bản vẽ thoát nước thải

- Thuyết minh + bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải (nếu có)

- Các bản vẽ khác (nếu có)

                                                                                    

 

4. Hỗ trợ tư vấn và cam kết khách hàng:

Hỗ trợ tư vấn  Cam kết khách hàng
Tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến các quy định môi trường                                   Đúng giá với giá trị khách hàng nhận được
Cung cấp thông tin, văn bản môi trường mới nhất Cam kết đúng tiến độ
Tư vấn cụ thể từng dự án Đúng – Linh hoạt – Hiệu quả Cam kết không phát sinh chi phí
Hướng dẫn cách xử lý trong một số trường hợp liên quan đến cơ quan nhà nước  Quy trình thực hiện bài bản, chuyên nghiệp đã được kiểm nghiệm bởi các đối tác có uy tín và đối tác nước ngoài
Tư vấn theo đúng quy trình, thời gian cụ thể, linh động đối với mỗi dự án Chuyên môn cao đã thực hiện thành công nhiều dự án phức tạp
Hỗ trợ mọi lúc trong việc tiếp xúc và giải quyết vấn đề. Số liệu quan trắc, phân tích, đánh giá đều báo cáo trung thực


5. Quyền lợi và lợi ích khách hàng:


Quyền lợi Lợi ích
Theo dõi, giám sát tiến trình thực hiện, nắm bắt công việc chuyên viên môi trường đang thực hiện. Hiểu được hiện trạng dự án đang hoạt động.      
Tham gia vào quá trình thực hiện, cùng xúc tiến hợp tác hiệu quả. Có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án xử lý chất thải
Được hướng dẫn công việc cần thực hiện cụ thể Có kế hoạch giám sát môi trường định kỳ để đề phòng, ứng phó kịp thời
Nộp báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ quan thẩm quyền đúng hạn Góp phần bảo vệ môi trường, tạo hình ảnh đẹp cộng đồng và khách hàng, đối tác
Nhận được báo cáo giám môi trường. Thực hiện đúng quy định môi trường của nhà nước
Được hỗ trợ, tư vấn trong suốt quá trình thực hiện và sau khi đã nộp báo cáo Doanh nghiệp phát triển bền vững khi được đánh giá cao từ đối tác lớn.
Khách hàng đưa mong muốn, ý kiến, đánh giá về chất lượng dịch vụ.                                                                                  
Được hướng dẫn quản lý môi trường như phân loại rác, chất thải; thông báo công việc thực hiện định kỳ, việc cần thực hiện khi có thanh tra kiểm tra.